Asystent e-Recepty

Uwolnij się od dokonywania zawiłych obliczeń dotyczących przysługującej ilości leku! Asystent e-Recepty wyliczy odpowiednią ilość za Ciebie!

Jak to działa?

7 września 2019 roku wszedł w życie obowiązek wynikający z art. 96a Prawa Farmaceutycznego, który oznacza między innymi, że:

  1. e-Recepty wystawiane przez osoby uprawnione mogą mieć termin ważności sięgający aż 365 dni.
  2. Lekarz może wystawić e-Receptę maksymalnie na 360 dni kuracji a pielęgniarka/położna na 180 dni kuracji.
  3. Jeżeli e-Recepta jest realizowana w aptece po upływie 30 dni od daty jej wystawienia lub daty realizacji “od dnia”, farmaceuta może ją zrealizować jednak z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły od daty wystawienia lub daty realizacji “od dnia”.
  4. Jednorazowo farmaceuta może wydać pacjentowi taką ilość przepisanego na e-Recepcie leku, która wystarczy mu maksymalnie na 180 dni kuracji – przy czym w przypadku produktu, wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres 180 dni, dopuszcza się wydanie go w ilości większej, jednak nie przekraczającej ilości zawartej w jednym, najmniejszym opakowaniu.

Działanie asystenta

Asystent e-Recepty działa w oparciu o dane odczytane bezpośrednio z wystawionej e-Recepty takie jak: data wystawienia e-Recepty, dzienne dawkowanie, liczba dni kuracji oraz dawka jednostkowa produktu. Użytkownik chcąc skorzystać z pomocy Asystenta e-Recepty, musi wprowadzić informacje z wydruku informacyjnego e-Recepty tylko do czterech pól narzędzia. Po kliknięciu w przycisk „Policz”, Asystent natychmiast wyświetli maksymalną liczbę opakowań do wydania pacjentowi uwzględniając czas trwania kuracji oraz ważność e-Recepty. Co ważne, Asystent informuje również o terminie ważności e-recepty dla antybiotyku, leków psychotropowych oraz preparatów immunologicznych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

© KAMSOFT 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone