Asystent e-Recepty

Uwolnij się od dokonywania zawiłych obliczeń dotyczących przysługującej ilości leku! Asystent e-Recepty wyliczy odpowiednią ilość za Ciebie!

Jak to działa?

Działanie asystenta

Asystent e-Recepty działa w oparciu o dane odczytane bezpośrednio z wystawionej e-Recepty takie jak: data wystawienia e-Recepty, dzienne dawkowanie, liczba dni kuracji oraz dawka jednostkowa produktu. Użytkownik chcąc skorzystać z pomocy Asystenta e-Recepty, musi wprowadzić informacje z wydruku informacyjnego e-Recepty tylko do czterech pól narzędzia. Po kliknięciu w przycisk „Policz”, Asystent natychmiast wyświetli maksymalną liczbę opakowań do wydania pacjentowi uwzględniając czas trwania kuracji oraz ważność e-Recepty. Co ważne, Asystent informuje również o terminie ważności e-recepty dla antybiotyku, leków psychotropowych oraz preparatów immunologicznych.

 

Asystent e-Recepty aktualny i gotowy na zmiany! Od 01.11.2023 zaczęła obowiązywać zasada, zgodnie z którą w przypadku gdy na recepcie przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania, pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę.

Asystent e-Recepty:

  • Policzy możliwą do wydania ilość opakowań produktu.
  • Wyliczy na jaki okres stosowania wystarczy pacjentowi produktu.
  • Podpowie datę, od której pacjent będzie mógł się zgłosić do apteki by zrealizować receptę na kolejne 120 dni.

Zachęcamy do korzystania z asystenta e-Recepty w codziennej pracy również w systemie aptecznym KS-AOW, bezpośrednio w trakcie realizacji e-recepty używając skrótu [Ctrl+Shift+K]!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

© KAMSOFT 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone